Forsinket eller aflyst fly med Easyjet?

Easjyjet er det næststørste lavprisflyselskab i Europa – kun overgået af RyanAir.  Flyselskabet blev grundlagt i 1995 og flyver årligt til 132 destinationer på 802 ruter.

Mange danske rejsende vælger Easyjet grundet deres favorable priser. Faktisk er Flyselskabet det tredje mest benyttede i Danmark. Fra København har Easyjet ugentlig 126 afgange og transporterer årligt 1,5 millioner rejsende til deres destinationer.

Er dit Easyjet fly forsinket eller aflyst? Læs med her

Sommetider sker det, at rejsende med Easyjet enten bliver nægtet adgang til deres fly eller oplever forsinkelser og aflysninger. Disse kan trøste sig med nyheden, om at de kan have mulighed for at få en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. person

Som rejsende er man nemlig dækket via EU forordningen 261/2004 om flypassagerers rettigheder. Ifølge denne forordning kan flypassageren være berettiget til en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. person – ved nogle særlige situationer.

Disse særlige situationer er eksempelvis hvis du bliver nægtet adgang til dit Easyjet fly. Du kan også være berettiget til en erstatning hvis dit Easyjet fly er forsinket i mere end 3 timer eller aflyst.  EU forordningen gælder for rejser foretaget inden for EU og lande som Schweiz, Norge og Island m.fl. og flyselskaber der er tilhørende disse lande.

Erstatning ved forsinket eller aflyst Easjyjet fly.

Hvis du er berørt af de situationer som er beskrevet i forrige afsnit, kan du have ret til en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. person. Hvis omstændighederne er der skal Easyjet altså betale erstatning.

Easyjet er generelt gode til at udbetale erstatning – hvis de accepterer at de står med skylden for forsinkelsen eller aflysningen. Sommetider kan flyselskabet finde på at afvise at betale, men i sådanne situationer vil Flycancel klage sagen videre til højeste instans, Trafikstyrelsen, hvor den endelige afgørelse træffes.

Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at skylden for forsinkelsen eller aflysningen ene og alene ligger er hos Easyjet er man som passager berettiget til en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. person.

Søg erstatning for din forsinkelse eller aflysning med Easyjet.

Hos Flycancel kan du starte en erstatningssag for din forsinkelse eller aflysning mod Easyjet. For at starte en erstatningssag mod Easyjet kræves der blot at du indsender en kopi af din billet til os via vores kompensationsformular på forsiden.

Hvis man ikke er i besiddelse af sin billet kan man kontakte sin rejseagent eller Easjyjet for at få en kopi af denne. Bemærk at man kan søge erstatning for rejser foretaget med Easyjet, der er op til 3 år gamle fra dags dato.

Størrelsen af din erstatning afhænger af afstanden mellem din start- og slut destination. Din kompensation udregnes således:

  • Du har krav på 100 Euro i kompensation ved indenrigsflyvninger.
  • Du har krav på 250 Euro i kompensation ved udenrigsflyvninger under 1.500 km.
  • Du har krav på 400 Euro i kompensation ved udenrigsflyvninger mellem 1.500 og 3.500 km.
  • Du har krav på 600 Euroi kompensation ved udenrigsflyvninger, der er længere end 3.500 km.